Privacybeleid AVG

Raw Digitals Fotografie

Contactgegevens:
Raw Digitals Fotografie
Anna Horstinkstraat 70
1382MN Weesp
Tel: +31614224168 https://www.rawdigitals.com

Persoonsgegevens die Raw Digitals Fotografie verwerkt

Raw Digitals Fotografie verwerkt je persoonsgegevens die je zelf aan mij verstrekt omdat je gebruikt wilt maken van mijn diensten. Daarnaast verwerk ik foto’s die ik in opdracht van jou maak. Een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Foto’s

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Raw Digitals Fotografie verwerkt

Raw Digitals Fotografie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via rawdigitals@gmail.com, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Raw Digitals Fotografie persoonsgegevens verwerkt.

Raw Digitals Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om telefonisch of per e-mail contact te hebben over mijn dienstverlening.
– Om thuisreportages te kunnen doen of om fotoproducten af te kunnen leveren.
– Om jouw betaling af te kunnen handelen.
– Om je digitaal te kunnen informeren. (je kunt je hiervoor via e-mail afmelden)

Geautomatiseerde besluitvorming

Raw Digitals Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Raw Digitals Fotografie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen

Je naam, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres worden verkregen via een contactformulier of boekingsformulier dat je invult op www.rawdigitals.com en dat per e-mail (Google Gmail) bij mij binnenkomt. Verdere adresgegevens (nodig voor thuisreportages of om fotoproducten af te leveren) verstrek je mij telefonisch of per e-mail.
Voor offertes en facturen gebruik ik MS Word In offertes en facturen gebruik ik je naam en eventueel adresgegevens. In de boekhouding gebruik ik je naam.
De foto’s die ik in opdracht van jou maak, worden verzonden met WeTransfer en als back-up tijdelijk opgeslagen op een externe harde schijf . Indien je hiervoor toestemming geeft, kunnen foto’s gedeeld worden op www.rawdigitals.com en/of socialmedia als Facebook en Instagram. Via een toestemmingsformulier kun je hier wel of geen toestemming voor geven. Je kunt ten allertijden terugkomen op je beslissing.

Hoe lang Raw Digitals Fotografie persoonsgegevens bewaart

Contactgegevens: Raw Digitals Fotografie bewaart je contactgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
In jouw opdracht gemaakte foto’s: indien je toestemming geeft om foto’s te delen op www.rawdigitals.com en/of socialmedia, bewaar ik de foto’s totdat je mij verzoekt deze te verwijderen of totdat ik mijn bedrijf beëindig. Indien je geen toestemming geeft om foto’s te delen, bewaar ik je foto’s als een extra service maximaal twee jaar zodat jij in geval van verlies deze zonder verdere kosten weer bij mij kunt opvragen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Raw Digitals Fotografie verkoopt jouw contactgegevens en foto’s niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Raw Digitals Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies die Raw Digitals Fotografie gebruikt

Raw Digitals Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Raw Digitals Fotografie gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan Raw Digitals Fotografie hiermee de website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Raw Digitals Fotografie gebruikt Google Analytics-cookies. Ik maak geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Raw Digitals Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar rawdigitals@gmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Raw Digitals Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je indien van toepassing de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Hoe Raw Digitals Fotografie persoonsgegevens beveiligt

Raw Digitals Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via rawdigitals@gmail.com

error: Content is protected !!
× Heb je een vraag?
%d bloggers liken dit: